Persondata

Persondataforordningen: Ved deltagelse i klubarrangementer (garagemøder, køreture, træf mv) indviljer deltagere i, at der kan blive taget billeder som vil blive brugt på hjemmeside, facebook og i Triumph Nyt. Hvis deltagere overfor fotografen giver udtrykkeligt udtryk for at man ikke ønsker at billeder bliver brugt, vil dette naturligvis blive respekteret.